امروز : دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت : 09:37:48

اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری

کد مطلب : 3118 -تاریخ انتشار : دوشنبه 08 آبان 1396 -ساعت : 10:19

چاپ به اشتراگ گذاشتن
المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری ؛ المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور سرکار خانم اکبرنژاد مسئول امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان مرکز استان ( شهرستان ساری ) ، جعفری مسئول تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری و ... و همچنین سخنرانی سرکار خانم اکبرنژاد در بین دانش آموزان و تشویق و ترغیب آنان به ورزش...مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری یکشنبه مورخ  96/7/6 برگزار گردید


المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردیدلینک کوتاه مطلب :نظر شما در مورد : المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ابتدائی شاهد اکبرپور ساری برگزار گردید

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها